שי אברהמי

מנהל פרוייקטים
08-672-1327
08-6721-711

גיל בינשטוק

מנהל פרוייקטים
08-6721760
08-6721344

משה מלובני

מנהל פרוייקטים
08-6721746
08-6721711

גיל הרצברג

מנהל פרוייקטים
08-6721513
08-6721711