חלקי כני נסע

 

עשות מייצרת מספר תת-מערכות וחלקים כגון collar assembly  עבור מטוסי מנהלים.

בעשות קיים הציוד הנדרש על מנת לייצר רכיבי כני נסע, החל מחלקי מבנה וכלה בפתרונות מוגמרים עבור מערכות הנעה/הפעלה של כני נסע עבור כלי טיס מטוסי סילון ומטוסי מנהלים.