מוצרים ויישומים

בטחוני

 

עשות אשקלון הינה חברה מובילה וידועה בייצור של ממסרות אוטומטיות ראשיות, הינעים סופיים, תיבות העברה, תיבות הפחתה ומגוון רחב של הרכבות מבוססות גלגלי שיניים וגלים עבור טנקי הקרב העיקריים כגון מרכבה ואברהמס, נגמ”שים כבדים וקלים (זחליליים וגלגליים) כגון מרכבה ו-M113 .

באמצעות יכולות ייצור על פי מפרט, יצור על פי שרטוט ויכולות תכן מלאות, עשות מציעה מערכות הרכבות ורכיבים המבוססים על גלגלי שיניים. ההנדסאים ומנהלי התוכניות של עשות בעלי רקע צבאי נרחב בתחום התכן והמפרטים לרכבים משוריינים. ראשי הצוותים של החברה משתמשים במומחיות הייחודית שלהם, המבוססת על הניסיון הנרחב שלהם. יכולות ייחודיות אלו מתורגמות ליכולת התכן של מוצרי עשות ומאפשרות יחסים טובים וארוכי טווח עם המפעילים והלוחמים  בכוחות הלחימה.
שיתוף הפעולה ההדוק שלנו עם צה”ל, חברות צבאיות גלובליות מובילות ומשרדי ביטחון מעניק לעשות יתרון ייחודי בכל הקשור לייצור של מוצרים שהוכחו בשדה הלחימה. יכולות המרכבה, “נגמ”ש מרכבה” וטנק M-60 המשודרג הושגו באמצעות שימוש בממסרת האוטומטית הראשית, מערכות השיכוך ובהינעים הסופיים של עשות.

מערכת האיכות שלנו מוסמכת  ISO 9001:2008,NATO,  US TACOM QSL, US TACOM QSL, IDF Q.C., IDF Q.C..
Reliance Gear Corp., חברת בת אמריקאית בבעלות מלאה של עשות משמשת כבסיס האזורי עבור פיתוח ממסרות ללקוחות מסחריים ולקוחות מהתחום הצבאי.