הינעים סופיים

 

עשות מייצרת הינעים סופיים עבור טנקי מערכה ראשיים ונגמ”שים מובילים הכוללים: מרכבה, M-1 ,M-60 ו-M-60 משופר, צנטוריון, טנקים M-9 ו-M-88, וכמו כן לתותח מתנייע M-109  ותותח מתנייע M-107. בנוסף לכך, עשות מייצרת הינעים סופיים עבור משפחת נגמ”שי M-113 וסוגים שונים של נגמ”שים. עשות גם מפתחת ומייצרת מערכות שדרוג הינעים סופיים לטנקי M-48, משפחת M-60 וצנטוריון  (פתרונות משודרגים לשילובים מסוימים של חטיבת הכוח).

לעשות קיימת יכולת בדיקה מלאה למוצרים אותם היא מפתחת ומייצרת. כמו גם, את המתקנים והציוד הנדרש על מנת לבצע בדיקת הרצה פונקציונאלית עבור הינעים סופיים.

טנק חילוץ M-88 – הינע סופי
עשות ייצרה את ההינע הסופי עבור M-88a1 בכפוף לחוזה עם ממשלת ארה”ב. עשות אשקלון משמשת כמרכז למצוינות עבור תכנון, פיתוח וייצור הינעים סופיים. החברה רשומה במנהלת הטנקים והכלים המשוריינים בארה”ב- (US-TACOM)  כיצרנית מתלים וחלקים לרכבים משוריינים.