ממסרות ותיבות הילוכים

 

עשות מעצבת ומייצרת מספר מערכות הנעה עבור טנקי מרכבה עיקרי סימן 1,2,3,4 הכוללות את מערכת המתלים, ההינע הסופי ואת ממסרת הראשית.

עשות מייצרת ומשדרגת ממסרות ראשיות אוטומטיות מתקדמות עבור טנקי המערכה וחבילה משודרגת עבור האליסון CD-850.

ערכת שיפור חדשה משדרגת את הממסרת כדי שתהיה תואמת למנועי900-1000  כ”ס. מטרת הערכה החדשה הינה לשפר את האמינות ותחזוקת הממסרת, וכמו כן להאריך את תוחלת החיים שלה.

עשות הינה מקור אמין למערכות המבוססות על גלגלי שיניים, כגון הינעים סופיים, תיבות הפחתה (PTO) ויחידות מצמד, תיבות העברה, מצמדים, ממסרות ומערכות חלוקת כוח אחרות עבור טנקים, נגמ”שים, רכבים זחלילים ורכבים גלגליים.