ממסרות ושדרוג מערכות

 

עשות אשקלון מציעה מערכת משודרגת עבור ממסרת Allison CD-850, על מנת שתתאים למנועי 900-1000  כ”ס הקיימים ברוב טנקי M-60. מטרת הערכה החדשה הינה לשפר את אמינות ותחזוקת של הממסרת, וכמו כן להאריך את תוחלת החיים שלה. החבילה נבדקה במלואה, הוזמנה ובשימוש ע”י צה”ל.

ערכת השיפור כוללת את המרכיבים הבאים:

  • כיסוי צד מותאם הכולל גל יציאה משופר
  • משאבת שמן משופרת
  • עומס עבודה משופר
  • היגוי דיפרנציאלי משופר
  • מסנני שמן משופרים (בעלי תחזוקה משופרת)
  • הינע סופי חדש – חיבור לממסרת
  • גל משופר לחיבור מנוע ממסרת
  • בית משופר