ניהול ספקים

ניהול ספקים

עשות דוגלת בהסכמים ויצירת שותפויות עם ספקים יצירתיים ותחרותיים שיכולים לעזור לעשות אשקלון לייעל את תהליכי הייצור, להפחית עלויות ולעמוד בתקני האיכות הגבוהים ביותר. אנו גם מעוניינים בספקים החולקים את המחויבות שלנו למצוינות בכל הקשור לסביבה, בריאות ובטיחות.

אנו מצפים מהספקים הגלובליים של עשות לעמוד בדרישות המינימאליות הבאות:

  • לספק תנאי עבודה בטוחים; להיצמד לכל החוקים והתקנות; לפעול על מנת לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בסביבה; להגביל את השימוש במשאבים טבעיים; ולהעביר מסרים אלה לספקים שלהם.
  • עשות מבקשת שספקים עיקריים ישלימו הערכה עצמית של בטיחות וגהות. חובה לתעד וליישם כל תיקון נדרש על מנת לציית באופן מלא לדרישות שלנו.
  • ספקים עיקריים מוגדרים כאלו המספקים 80 אחוזים מחומרים מסוימים, תהליכים מיוחדים ומוצרים תעשייתיים. עשות עובדת בצמוד לספקים, חולקת איתם את הניסיון המעשי הרב ועוזרת להם להבין את התקנים, בייחוד את אלו הנוגעים לבטיחות במקום העבודה, שימוש במים, ייצור פסולת וזיהום אוויר.
  • אנו מבקשים מספקים עיקריים לערוך הערכה עצמית של בטיחות וגהות ולתעד כל פעילות מתקנת.
  • אנו מגבירים באופן משמעותי את המחויבות שלנו למיקור חוץ גלובאלי בטיפול במצבור הזמנות ולתבנית צמיחה רב-שנתית של כ-20 אחוזים במשך ארבע השנים הבאות.
  • בטיחות הקבלנים הינה בסדר העדיפות העיקרי שלנו. אנו מיידעים באופן יסודי את כל הספקים שלנו אודות סיכונים במקום העבודה שהינם חלק בלתי נפרד בסוג העבודה המבוצעת בסביבה התעשייתית והעסקית שלנו.

 

ירון עטר
מנהל תחום רכש
טל:  08-6721568
פקס:  08-6721303
נייד:  052-3940201
דוא”ל: yaron.attar@ashot.co.il

ראובן אזואלוס
מנהל מחלקת קבלנות משנה ורכש מקומי
טל:  08-6721567
פקס:  08-6721303
נייד:  052-2165438
דוא”ל:  reuven.azoelos@ashot.co.il